website templates

Tillsammans gör vi skillnad

Vi i världens skogs och lantbruksprojekt ska vara med och bidra till ett bättre klimat och jämställdhet. Lantbruksprojektet syftar till att hjälpa de familjer som har valt att bosätta sig i Kibidika, Kinshasa, Kongo Republik Demokratik. 

VAD GÖR VI JUST NU!

Lär dig mer om vårt arbete och projekt

Vi jobbar med att lyfta fram kvinnor och ger de en ärlig chans i livet. Vi vill förändra maktrelationer så att kvinnor kan åtnjuta sina rättigheter och nå sin fulla potential. Feminism syftar till att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor på grund av kön och genus samt klass, etnicitet, ålder, förmåga, sexuella läggning, nationalitet, religion eller andra former av socialt utanförskap.

Genom att odla träd tillsammans med grödor i jordbruket kan familjer tjäna pengar nog att investera för framtiden. Träden har också en viktig roll för klimatet.

Mobirise

De familjer som väljer att bosätta sig i Kibidika har möjlighet att få arrendera bruksmark på 3 hektar där 1% av skörden går vilkorslöst till skolorna är närområdet så barnen få lunch i skolan. Inget barn ska behöva misslyckas i skolan på grund av hunger. Genom att barnen får mat i skolan kan de prestera och få bättre resultat.

Vatten har nu börjat bli en bristvara globalt. I de afrikanska länderna har tillgång till rentvatten varit ett hälsoproblem. Genom att bygga vattendamm där vi samlar in regnvatten och pumpar upp vatten från floden Lufini som mynar ut till den stora Kongofloden så kan vi säkra rent friskt dricksvatten till befolkningen runt Kibidika och grann orter.

"Genom att mobilisera oss kan vi hjälpa familjer att uppnå en bättre levnadstandard." 

VAR MED OCH BIDRAG DU OCKSÅ

Föreningen är beroende av att fler bidragsgivare ansluter sig till oss redan idag.

Så arbetar vi

VIVKF jobbar med olika samarbetspartners i Demokratiska Republiken Kongo, Elfebenskusten och Angola. Nedan kan ni läsa om några av de projekten vi har igång just nu.

Trädplantering är ett utav våra huvudprojekt. I DR Kongo har vi som mål att fram till år 2022 odla ca 10 hektar ny skog vilket motsvarar ca 14 fotbollsplaner. Detta arbete utförs enligt den miljöplansmålet som föreningen har.

Tillgången till rentvatten är svårt i många Afrikanska länder. Många barn dör pga avsaknandet och möjligheten till drickbart vatten. Kongo har myket dricksvatten som idag är odrickbart med hjälp av enkla metoder vill vi hjälpa till att rena och tillgängöiggöra drickbart vatten till byborna. Med rentvatten kan många barnsliv räddas.

© Copyright 2020 VIVKF - All Rights Reserved