best website templates

Vi i världens kulturförening

VIVKF (Vi i världens kulturförening) är en ideellförening som hjälper kvinnor och barn i Republikanska Demokratiska Kongo.

Kongo är Afrikas rikaste land sett till naturtillgångar men många års krig och korruption har dramatiskt försämrat det ekonomiska läget och gjort landet till den näst fattigaste i hela Afrika.

VIVKFs vision är ”Skapa en säker och trygg miljö för kvinnor och barn som lever i fattigdom”. 

© Copyright 2020 VIVKF - All Rights Reserved