bootstrap responsive templates

PÅGÅENDE PROJEKT

Nedan hittar ni kortfattad information om vad vi jobbar med för projekt just nu.

Vi i världen arbetar och stödjer byborna i Kibidika i olika projekt. I de flesta projekten är de själva projektledare och utförare i. Vi finns oftast med som bollplank och kan lätttillgängligöra information eller annan kunskap som de saknar på plats. 

ODLING AV KASSAVA

Kassava (eller maniok) är ett av jordens viktigaste baslivsmedel för många
fattiga befolkningsgrupper, bl.a. i södra Afrika, Indien och Sydamerika. Det
är en snabbväxande buske vars rötter och blad är ätliga. 
Kassavan har flera goda egenskaper, den ger t.ex. goda skördar och är relativt lättodlad. Den står ensam för 30-40 % av kaloriintaget i Afrika.

Vi i världens skogs och lantbruksprojekt ska vara med och bidra till ett bättre klimat och jämställdhet. Lantbruksprojektet syftar till att hjälpa de familjer som har valt att bosätta sig i Kibidika, Kinshasa, Kongo Republik Demokratik. Genom att odla kassava så får byborna den födan som de livnärar sig på. 

VATTEN PROJEKTET


Alla barn har rätt att leva i en hälsosam miljö med rent vatten. Trots det bor miljontals barn i miljöer med smutsigt vatten, dålig sanitet och skadliga utsläpp. Det leder exempelvis till sjukdomar som snabbt kan bli livshotande för barn. Många flickor i tonåren tvingas också att hoppa av skolan när de får mens för att de inte kan sköta sin personliga hygien i skolan. Men utvecklingen går hela tiden framåt.

Enligt den här definitionen har idag 71 procent (5,2 miljarder människor) av befolkningen i världen tillgång till rent vatten, medan 29 procent (2,1 miljarder människor) inte har det (1). Av de som saknar tillgång till rent vatten, tvingas nästan 160 miljoner människor hämta orent dricksvatten ur öppna källor som sjöar, floder och dammar. 

Mobirise

Tusentals barn dör varje dag av smutsigt vatten. Vi i världen har ett projekt som går ut på att hjälpa rena dricksvattnet för byborna i Kibidika och göra vatten lätttillgänglig.

JÄMSTÄLLDHETJämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Inget land i hela världen har en total jämställdhet där flickor och kvinnor har samma rättigheter som pojkar och män. Att fånga upp och lära ut om jämställdhet i en tidig ålder kan hjälpa oss att radera de stora klyftorna som råder i den ojämställda värld vi lever i. 

© Copyright 2020 VIVKF - All Rights Reserved